Stipendium som utdelades i Malmö 23 Maj

Ingress - kort och sammanfattande inledning till text

Årets diabetessjuksköterska 2023 - Malin Jonsson Motala Lasarett

Vår motivering:

 • Hon är legitimerad sjuksköterska sedan 1992, vidareutbildat sig forskningsmetodik 2001 (7,5 p), en kompletterande sjuksköterskeutbildning 2005 (7,5 p) samt till diabetessjuksköterska 2005 (15p), 2010 (7,5 p) och pumpbehandling 2015 (7,5 p).
 • Har genomfört GCP-utbildningar och deltagit som forsknings-sjuksköterska i flera av klinikens studier, och inte minst den senaste, nyligen presenterade kolhydratstudien för personer med Typ 1-diabetes.
 • Arbetade tidigare som diabetessjuksköterska inom primärvården, men sedan 2010 som diabetessjuksköterska vid diabetesmottagningen på Lasarettet i Motala.
 • En fantastiskt varm person, med nära kontakt med sina patienter, deras anhöriga, vilket gjort henne mycket populär bland dessa, när hon använder sina kunskaper och personlighet för omhändertagandet.
 • Uppskattad av sina ”medsystrar” på mottagningen. Tagit fram ett introduktionsprogram för nyanställda. Tagit fram ett utbildningsprogram för personal och ett PM för omhändertagande av nyinsjuknade med diabetes vid Lasarettet och samarbetet mellan mottagning och avdelning.
 • Deltagit aktivt i samarbetet med barnkliniken för att barn i samband med överföring från barnkliniken i Linköping till vuxenvården i Motala.
 • Aktiv i utbildningen av sina sjuksköterskekollegor inom primärvård och kommun.
 • Medlem i Diabetesrådet i Östergötland och tillsammans med ordförande en av pådrivarna för uppdatering av vårdprogram, och anordnande av det årligt återkommande Östergötlands diabetesdag, som är en tvärprofessionell utbildningsdag med cirka 180 deltagare.
 • Slutenvårdens kvalitetsansvariga sjuksköterska för NDR, förmedlar resultat dit, och hämtar hem nyheter från NDR och distribuerar dessa till diabetesrådet och regionens ansvariga på varje enhet.
 • Samordningsansvarig sjuksköterska inom diabetesvården i SFSD´s nätverk.
 • Aktivt deltagit i arbetet med framtagandet av en datajournal för Östergötland, som nu införts och där hon fortsatt är kvalitetsansvarig för uppdateringar och kontroll av data.
 • Ansvarig sjuksköterska i det regionala programrådet för diabetes inom den sydöstra sjukvårdsregionen.
 • Denna utmärkelse skulle vara ett välförtjänt erkännande av hennes extraordinära arbetsinsatser som starkt bidragit till att förbättra diabetessjukvården i Östergötland.

Nominerad av Ulf Rosenqvist och Carl-Johan Östgren

Motivering:

En varm omtänksam person med stor kunskap inom diabetes, som uppskattas så väl av personer med diabetes, deras anhöriga som av kollegor och delar gärna med sig av sin kunskap.

Ett stort engagemang med extraordinära arbetsinsatser som har bidragit till flertalet förbättringar inom diabetesområdet och samtidigt inspirerat många andra.

Har många ”järn” i elden som påverkar på ett positivt sätt och är ett föredöme.

Vi vill på detta sätt uppmärksamma hennes arbetsinsatser.// Styrelsen SFSD

 

Årets Vetenskapliga Poster:
Alma Dautovic

Exposure to multidimensional learning and perceptions of patient capability -Interviews with persons living with type 2 diabetes.

Motivering: Postern är välskriven och ämnet är en viktig del av omvårdnaden inom diabetes. Forskningsprocessen är strukturerad och logiskt uppbyggd samt att kunskapsluckan är väl beskriven. Det finns en tydlig bakgrund och syfte samt en bra beskrivning av metod och resultat som avslutas med kliniska implikationer. Dessa synliggör betydelsen av ämnet inom omvårdnad vid diabetes och inte minst för patientperspektivet och delaktigheten. Bra presentation på symposiet från författare med spännande diskussion.

 

Årets poster förbättringsarbete.:
Eunice Fenteng och Jennifer van Heesch
Motivering: Det är lätt och tydligt att följa processen, författarna har identifierat problemen relaterad till diabetesvården genom att använda Medrave och NDR. En handlingsplan har utarbetats och åtgärder, genom riktade interventioner och teamarbete på vårdcentralen. Ämnet har betydelse för omvårdnadsutveckling för den egna arbetsplatsen

Årets Omvårdnadsstipendium:
Lisa Tizzard och Ylva Nilsarve

SFSDs Omvårdnadsstipendium delades till: Ylva Nilsarve (Visby Lasarett) och Lisa Tizzard (Centrum för diabetes i Stockholm).

Titel på arbetet: Patientrapporterad diabetsbörda hos personer med Diabetes mellitus typ 1.

Motivering: Bra skrivet, man kan tydligt följa processen. Ämnet är mycket aktuellt och omvårdnadsinriktat, dessutom har den stor betydelse för kvalitetsutvecklingen inom diabetesvården. Ett viktigt och intressant ämne att belysa.

 

 

Vetenskapliga poster

Alma Dautovic

Årets Diabetessjuksköterska

Malin Jonsson

LizaTizzard

Liza Tizzard

omv stipendium

Ylva Nilsarve

stipedium 2024

Eunice Fenteng och Jennifer van Heesch

Publiceringsdatum: