SFSD´s omvårdnadsstipendium

För projekt eller fortbildning inom diabetesvården

Svensk Förening för Sjuksköterskor i diabetesvård utlyser stipendium för projekt eller fortbildning inom diabetesvård. Stipendiet är avsett att delas ut vid SFSD´s årliga konferens, till en eller flera medlemmar för enskilt projekt eller fortbildning inom diabetesvård.

Det handlar om omvårdnad
Diabetessjuksköterskan genomför omvårdnadsinsatser vid olika former av diabetes utifrån evidens och bästa praxis. Beskriv hur du som diabetessjuksköterska genomför dessa insatser tillsammans med patienter. Du kan även söka medel för fortbildning.

Vem kan söka?
Berättigad att söka är en eller flera diabetes sjuksköterskor som arbetar inom diabetesvården (primärvård, sjukhus, barn, kommun och vårdutbildningar). Minst en av de sökande måste vara medlem i SFSD och som varit medlem minst tre år.

Ansökan ska innehålla:

  1. Beskrivning av hur du som diabetessjuksköterska arbetar med att utveckla och utvärdera omvårdnaden inom diabetesvård.
  2. Rapporten ska innehålla en kort bakgrund, syfte, tillvägagångssätt (metod och eventuellt resultat) samt avslutande diskussion.
  3. Uppgifter om ansvarig diabetessjuksköterska samt eventuellt annan personal i teamet ska anges.

Beträffande fortbildning gäller följande:

  • Gäller inte högskoleutbildning.
  • Beskrivning av vilken konferens som avses.
  • Vid deltagande i nationella/internationella kongresser prioriteras personer som deltar med egen poster.

Välkommen!

Bedömning av ansökningarna görs av en jury bestående av styrelseledamöter i SFSD.

Låt andra ta del av ditt arbete i form av en posterpresentation på konferensen

Juryns beslut kan inte överklagas. Skicka din ansökan, via e-post till: Nouha@sfsd.se

Senast publicerad: