eHEALTH LITERACY AND
INTERNET USE FOR HEALTH
INFORMATION

Anna Sjöströms avhandling

Avhandlingen, öppnas i ny flik Pdf, 807.8 kB.

: I dagens samhälle talas det att det är självklart att eHälsotjänster är ett självklart komplement till fysisk sjukvård. Anna Sjöström har forskat om patienterna verkligen har förutsättningar att använda tjänsterna på ett meningsfullt sätt.

Huvudbudskap

Primärvårdpatienter upplevde att de hade goda hälsokunskaper generellt samt hög tillit till datasäkerhet och patientsekretess i fråga om digitala vårdtjänster. Däremot upplevde de, framför allt inom de äldre åldersgrupperna, låg motivation att använda eHälsa samt att eHälsotjänster inte passade deras individuella behov.

Personer med typ 2 diabetes upplevde stora utmaningar med COVID-information på nätet i början av pandemin. Däremot hittade de snabbt strategier för att kunna hantera riklig och motsägande information, bl a att i första hand lita på myndigheter, att diskutera internetfynd med anhöriga, minska skärmtid samt lita till sitt sunda förnuft.

Distriktssköterskor upplevde att hälsoinformation på nätet och framför allt egenvårdsråd var något positivt som avlastade primärvården, så länge som informationen var tillförlitlig. Felaktig information och svårigheter för patienter att sålla bland och tolka internetinformation, ansågs inte sällan leda till meningsskiljaktigheter samt onödig oro och förvirring bland patienter.

Publiceringsdatum: