Diabetesboken

Diabetesboken -om typ 1 diabetes i dåtid, nutid och framtid: Emelie Anttonen-Böe

Författaren som diagnostiserades med typ 1 diabetes 1993 beskriver livet med diabetes bl.a. under första tiden, tonåren och under graviditet. Boken tar också upp ämnen som insulinbantning, ketoacidos, hypoglykemi och mycket mer. Flera experter medverkar, bl.a. professor Johnny Ludvigsson,och dietist Stig Mattson. 20 kr går oavkortat till Barndiabetesfonden.

 

Publiceringsdatum: