Information till medlemmar i sektioner och nätverk angående medlemsavgift 2024

Vi har ett nytt betalsystem, detta innebär att du som medlem i
Svensk sjuksköterskeföreningen och/eller sektion/nätverk betalar båda avgifterna samtidigt. Ett antal sektioner/nätverk och
Svensk sjuksköterskeförening gick från och med 1 januari 2023 in i ett gemensamt betalsystem. Därför får du som medlem samma underlag oavsett om du endast är medlem i en sektion/nätverk eller om du både är medlem i
Svensk sjuksköterskeförening och en eller flera sektioner/nätverk.

Tack för att du är medlem i Svensk sjuksköterskeförening och/eller sektioner och nätverk!

Svensk sjukvård behöver omvårdnad. Och vi behöver dig!

Bästa hälsningar

Svensk sjuksköterskeförening och sektioner och nätverk:

Dermatologi och Venerologisjuksköterskor i Sverige

Föreningen för sjuksköterskor inom Öron, Näsa, Hals och Huvud-

Halskirurgi, FÖNH

Ortopedisjuksköterskor i Sverige

Sjuksköterskor för Palliativ omvårdnad

Svensk njurmedicinsk sjuksköterskeförening

Sveriges Immunbristsjuksköterskors Intresseförening

Sveriges Lungsjuksköterskors Intresseförening

Astma, allergi och KOL-sjuksköterskeföreningen

Distriktssköterskeföreningen i Sverige

Föreningen för sjuksköterskor inom Gastroenterologi i Sverige

Psykiatriska Riksföreningen för sjuksköterskor

Riksföreningen för Medicinskt ansvariga sjuksköterskor och

medicinskt ansvariga för rehabilitering, MAS-MAR

Sjuksköterskor i cancervård

Svensk förening för omvårdnadsinformatik


Publiceringsdatum: