Associerat medlemskap

Nu kan man även kan bli associerad medlem

Vid årsmötet 20 mars i Malmö bifölls en motion om att kunna bli associerad medlem i föreningen. Enligt stadgarna har den som utan att vara legitimerad sjuksköterska och vill stödja "föreningen sjuksköterskor i cancervård" rätt till ett associerat medlemskap.

Publiceringsdatum: