Kompetensbeskrivning Specialistsjuksköterska med inriktning mot vård av äldre

Kompetensbeskrivning

Lagom till sommarexamen 2022 färdigställde styrelsen den nya versionen av Kompetensbeskrivning för specialistsjuksköterska med inriktning mot vård av äldre!

Revideringen påbörjades egentligen för flera år sedan, men fick pausas på grund av pandemin. Arbetet återupptogs under hösten 2021, och arbetsgruppen hade under arbetets gång regelbunden kontakt med referenspersoner från bland annat olika lärosäten samt med Svensk sjuksköterskeförening.

Syftet med kompetensbeskrivningen är att:
• synliggöra specialistsjuksköterskans fördjupade och specifika kompetens
• vara ett stöd för politiker, huvudmän, arbetsgivare, chefer och specialistsjuksköterskor, för en god, säker och jämlik vård av äldre personer inom alla vårdformer
• informera äldre personer och deras närstående om specialistsjuksköterskans
kompetens
• vara ett stöd för lärosäten och studenter vid utformning, planering och genomförande av utbildning av specialistsjuksköterskor med inriktning mot vård av äldre.

Ladda hem kompetensbeskrivningen! Pdf, 392.3 kB.

Senast publicerad: