Kompetensbeskrivning specialistsjuksköterska vård av äldre

Kompetensbeskrivningen

Kompetensbeskrivning

Kompetensbeskrivningen ska ha ett övergripande och vägledande perspektiv, vara följsam till dagens specialistutbildning och särskilt belysa specialistsjuksköterskans kompetens. På grund av coronapandemin låg revideringen till stor del på is under 2020. Arbetet återupptas under hösten 2021 och revideringen beräknas vara klar sommaren 2022. I detta arbete samarbetar Riksföreningen med referenspersoner från bland annat olika lärosäten.

Senast publicerad: