Kompetensbeskrivning Specialistsjuksköterska med inriktning mot vård av äldre

Kompetensbeskrivning

Nu finns en ny kompetensbeskrivning för Specialistsjuksköterska med inriktning mot vård av äldre!

Revideringen påbörjades hösten 2021, och arbetsgruppen har under arbetets gång haft regelbunden kontakt med referenspersoner från bland annat olika lärosäten samt med Svensk sjuksköterskeförening.

Syftet med kompetensbeskrivningen är att:
• synliggöra specialistsjuksköterskans fördjupade och specifika kompetens
• vara ett stöd för politiker, huvudmän, arbetsgivare, chefer och specialistsjuksköterskor, för en god, säker och jämlik vård av äldre personer inom alla vårdformer
• informera äldre personer och deras närstående om specialistsjuksköterskans
kompetens
• vara ett stöd för lärosäten och studenter vid utformning, planering och genomförande av utbildning av specialistsjuksköterskor med inriktning mot vård av äldre.

Ladda hem kompetensbeskrivningen! Pdf, 392.3 kB.

Senast publicerad: