Länsombud

Som länsombud är man länken mellan medlemmarna och styrelsen

Vad man kan göra som länsombud:

  • Sprida information om Riksföreningen för ögonsjukvård
  • Rekrytera nya medlemmar
  • Bilda nätverk med kolleger inom sitt länsområde
  • Vidarebefordra information från styrelsen till medlemmarna
  • Framföra synpunkter, förslag mm från medlemmarna till styrelsen
  • Anordna möten, föreläsningar mm i länet. Vid behov kunna samverka med någon från styrelsen.
  • Delta vid länsombudens årliga utbildningsdag.


Länsombudsansvarig i styrelsen är Veronika Fälth, kontakta gärna henne om du har några frågor.

Kontakt

Norrbotten
Pilar Gunnarzon
elsa.gunnarzon@norrbotten.se

Västerbotten
Helena Johansson
helena.johansson@regionvasterbotten.se

Västernorrland
Veronica Carlsson
veronica.carlsson@rvn.se

Jämtland
Marie Marcusson, Östersunds sjukhus
marie.marcusson@regionjh.se

Gävleborg
Katarina Lindberg
katarina.lindberg@regiongavleborg.se

Dalarna
Ulrika Nielsen

Värmland
Vakant

Örebro
Carolina Stjernström, Universitetssjukhuset, Örebro
carolina.stjernstrom@regionorebrolan.se

Västmanland
Gladys Diaz Thell, Västmanlands sjukhus, Västerås
gladys.diazvargas.thell@regionvastmanland.se

Uppsala
Katrin Landbecker Voxberg
katrin.landbecker@gmail.com

Stockholm
Anna-Carin Jacobson, S:t Eriks Ögonsjukhus, Stockholm
anna-carin.jacobson@sll.se

Södermanland
Wiveka Broberg, Optalmica ögonklinik, Eskilstuna
wiveka.broberg@bredband.net

Östergötland
Vakant

Skaraborg
Katarina Beckman, Skaraborgs sjukhus, Skövde
katarina.beckman@vgregion.se

Västra Götaland
Cristina Danoiu, Mölndal
cristina.danoiu@vgregion.se

Jönköping
Eva Fredriksson
eva.fredriksson@rjl.se

Kalmar
Vakant

Gotland
Ann-Kristine Limbach, Visby lasarett
ann-kristine.limbach@gotland.se

Kronoberg
Marie Skoglund, Centrallasarettet Växjö
marie.skoglund@kronoberg.se

Halland
Ulrika Andersson

Blekinge
Anna Carnegård, Blekingesjukhuset
anna.carnegard@regionblekinge.se

Skåne
Eva Svensson
eva.m.svensson@gmail.com

Reseräkning Riksföreningen för Ögonsjukvård (länk saknas)!

Senast publicerad: