Historik

En liten inblick i ögonsjuksköterskans historia.

Under slutet av 50-talet rådde stor brist på sjuksköterskor i Sverige. Som en följd av detta anordnades assistentutbildningar för bl a röntgen och operationspersonal som kunde avlasta eller ersätta personal med sjuksköterskeutbildning. Den snabba tekniska utvecklingen var också en av drivkrafterna bakom assistentutbildningarna.

Ögonsjukvården var och är en mycket teknisk specialitet med undersökningar i avancerad apparatur. Landets första oftalmologutbildning genomfördes i Örebro 1964. Gruppen bestod av fem elever och kliniklärare var Birgit Eng. Ivrig förespråkare för utbildningens start var dr Ragnar Törnqvist. Dr Törnqvist ansåg att yrket låg bra till för kvinnor då "den delikata apparaturen inte verkar avskräckande för det kvinnliga psyket, den kräver ömma och varliga kvinnohänder".

För att kunna kämpa med utbildnings-och fackliga frågor bildades 1962 föreningen för röntgen-, radioterapi- och operationsassistenter, PROA. Två år senare bildades MAF, medicinsk-tekniska assistentföreningen. Man beslöt då att ingå i det nybildade SHSTF, Svenska Hälso- och sjukvårdens Tjänstemannaförbund, senare kallat Vårdförbundet. Från år 1970 till 1976 bildades tre rikssektioner inom MAF. Sist att bilda rikssektion var oftalmologassistenterna. Till första ordförande valdes Christina Viktorsson och ögonsektionens första studiedagar hölls på Sabbatsbergs sjukhus 1-2 december 1975.

1982 beslöt MAF att ställa sig bakom SHSTF:s krav på legitimation för samtliga yrkesgrupper inom hälso- coh sjukvårdslinjen. därmed fick samtliga en gemensam yrkestitel, nämligen legitimerad sjuksköterska inom respektive specialitet. MAF upphörde därmed som yrkesorganisation.

Referens:
MAF- Medicinsk-tekniska Assistentföreningen 1963-1986

Stockholm

Utsikt över Stockholm

Senast publicerad: