Stipendium

Riksföreningen för ögonsjukvård delar årligen ut ett stipendium med syfte att utveckla professionen

Stipendiet kan sökas av dig som verkar inom ögonsjukvården och varit ordinarie medlem i föreningen i minst ett år.

Nyvunnen kunskap och erfarenhet skall förmedlas till föreningens medlemmar så som styrelsen beslutar och till stipendiatens egen klinik.

Syfte

Stipendiet avser kompetensutveckling, projekt, vetenskapliga studier eller forskning. Syftet med stipendiet är att utveckla sjuksköterskans profession och yrkesfunktion inom ögonsjukvården. Stipendiet kan sökas av ordinarie medlemmar. Stipendiet avser inte att täcka kostnader för utbildning som är studiemedelsberättigade.

Ansökan

För att skicka in din ansökan fyller du i ett av nedanstående formulär och skickar till föreningens ordförande. Stipendiet kan inte sökas retroaktivt och du får inte ha tagit del av Riksföreningen för ögonsjukvårds stipendium de senast fyra åren.

Stipendieansökan (word) Word, 40.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Stipendieansökan (pdf) Pdf, 171.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Din ansökan ska ha inkommit senast den 1:a februari.Ur Riksföreningen för Ögonsjukvårds stadgar

Stipendium
§13

Riksföreningen för ögonsjukvård delar årligen ut ett stipendium med syfte att utveckla professionen. Årsmötet beslutar om stipendiets storlek och sista ansökningsdag. Styrelsen utser mottagare av stipendiet och beslutet kan ej överklagas.

Stipendiet

  • kan sökas av den som varit medlem i föreningen i minst ett (1) år.
  • avser kompetensutveckling, projekt, vetenskapliga studier eller forskning.
  • innebär att stipendiaten ska delge riksföreningens medlemmar resultatet av projektet, vetenskapliga studierna eller forskningen på ett sätt som styrelsen beslutar om

Senast publicerad: