Sök forskningsanslag från Reumatikerförbundet

Reumatikerförbundet är i dag den största enskilda givaren till svensk reumatologisk forskning. Reumatikerförbundet ger anslag till forskning som bidrar till att:

  • minska sjukligheten i reumatiska sjukdomar
  • öka livskvaliteten hos personer med reumatisk sjukdom
  • förebygga reumatisk sjukdom

Reumatikerförbundet välkomnar ansökningar för projekt inom reumatiska sjukdomar samt långvarig generaliserad smärta, t ex fibromyalgi

Grundforskning med reumatologisk frågeställning och som är relevant för och kan gynna patienter ingår även inom ramen för Reumatikerförbundets anslag.

Ansökningsomgången öppnar den 21 juni och stängs  den 30 september.

Ansökan Länk till annan webbplats.

 

Stiftelsen Stig Thunes fond för omvårdnadsforskning inom området reumatiska sjukdomar

Stiftelsen välkomnar sökande från alla professioner inom området omvårdnad och rehabilitering vid reumatisk sjukdom. Forskningsprojektet ska ha vetenskaplig status och ansökan ska vara komplett och av god kvalitet. Forskningspartner* i projektet är meriterande.
Sökande får endast vara huvudsökande i ett projekt. Det utgör inget hinder att vara medsökande i två andra projekt. Forskningsanslag beviljas maximalt 3 gånger för samma projekt.
Ansökan ska göras på speciell blankett som finns på Reumatikerförbundets hemsida.
Sista ansökningsdag är den 1 oktober.

Ansökan Länk till annan webbplats.

Publiceringsdatum: