Om VFU-konferensen

Konferensen om verksamhetsförlagd utbildning har arrangerats varje år sedan år 2000, med uppehåll 2020 på grund av Covid-19. Svensk sjuksköterskeförening ansvarar för konferensen i samarbete med något av landets lärosäten som har sjuksköterskeutbildning. Konferensen förläggs oftast på orten där lärosätet finns.

VFU-konferensen ger möjlighet för alla med intresse för verksamhetsförlagd utbildning i vården att ta del av ny kunskap, nätverka och att själv bidra till ett bättre lärande för studenter och blivande kollegor. Varmt välkomna!

Senast publicerad:

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.