Inlämning föreläsare

Här lämnas det material som behövs för att Svensk sjuksköterskeförening ska kunna marknadsföra Sjuksköterskedagarna
Eventuellt ytterligare föreläsare på scenen (ska avtalats med Svensk sjuksköterskeförening)Texten kommer att användas i marknadsföringssyfte av konferensen
Jag godkänner att mitt material sprids under 2021/2022. Allt material är godkänt att användas av upphovsrättsinnehavaren. * (obligatorisk)
Jag godkänner att mitt material sprids under 2021/2022. Allt material är godkänt att användas av upphovsrättsinnehavaren.


Senast publicerad:

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.