Val av nya och gamla styrelsemedlemmar 2023

Vid årsmötet 2023.05.04 blev två nya och två gamla styrelseledamöter valgt in i styrelsen.

Den nya styrelsen har hunnit samlas för ett kort möte innan sommaren, och planerar att reda ut och tillträder sina respektiva roller nu efter sommaren.


Vi välkommnar Emma Onsander och Camilla Landås som nya styrelseledamot, och är tacksamma för Olga Nilssons och Rebecca Stribergers fortsatta engagemang i styrelsen.

Vi ser alla fram emot att arbete vidare för att förena och sprida kunskap om kärlkirurgiskomvårdnad i Sverige.

Publiceringsdatum: