Nyheter

true true true true true true true true true true true true true true true true
 1. 25 maj 2024 | Nyheter

  Kärlkursen 2024

  för dig med intresse för kärlkirurgisk vård och omvårdnad

 2. 20 maj 2024 | Nyheter

  Sammanslagning av VFU-konferensen och Sjuksköterskadagarna 2024

  I år slår Svensk Sjuksköterskeförening ihop VFU-konferensen med Sjuksköterskadagarna, med temat Perspektiv på etik och hållbar omvårdnad.

 3. 12 maj 2024 | Nyheter

  Internationella Sjusköterskedagen 2024

  Idag, 12:e maj, är det den internationella sjuksköterskedagen! 😊 I år uppmärksammas dagen med budskapet: ”Our nurses. Our future. Economic power of change”.

 4. 20 mars 2024 | Nyheter

  SASS-möte 2024

  Swedish Aneurysm Screening Study group (SASS) bjuder in till särskild viktigt möte vid årets kärlmöte, onsdag 15/5

 5. 30 januari 2024 | Nyheter

  Svenska kärlmötet 2024

  armt välkommen till Svenska Kärlmötet 15-17 maj i Stockholm

 6. 06 september 2023 | Nyheter

  Markering av aorta dagen 19:e september

  På aortadagen 19:e september kommer vi, i samarbete med svensk förening för kärlkirurgi (SSVS) och Aortadissektionföreningen arrangera ett webinarium om aortasjukdom. Webinariet vänder sig till patienter med aortasjukdom, deras närstående och personal som möter denna patientgrupp. Årets webinarium kommer att fokusera särskilt på dissektionssjukdom.  

 7. 10 augusti 2023 | Nyheter

  Val av nya och gamla styrelsemedlemmar 2023

  Vid årsmötet 2023.05.04 blev två nya och två gamla styrelseledamöter valgt in i styrelsen.

 8. 08 juli 2023 | Nyheter

  Gratulerar till prisvinnarna 2023!

  Vi gratulerar Eva Torbjörnsson som vinnare av priset för Bästa vetenskaplig artikel och Alicia Garcia Lantz som vinnare av priset för bästa utvecklingsarbete inom kärlkirurgisk omvårdnad.

 9. 24 april 2023 | Nyheter

  Böcker till kampanjpris!

  Nu kan man köpa böcker till kampanjpris hos Studentlitteratur AB fram till 31/5

 10. 17 februari 2023 | Nyheter

  Svenska kärlmötet 2023

  Nu är registreringen till Svenska kärlmötet 2023 öppen.

 11. 30 januari 2023 | Nyheter

  Nominering öppet till Svenska Hygienpriset

  Nu är det hög tid att nominera kandidat för Svenska Hygienpriset 2023. Sista dag för nominering är 24 mars 2023. Nominera någon som har åstadkommit en förändring! Vårdrelaterade infektioner är ett problem och risken för smittspridning är stor inom all vård. Förebyggande arbete är av största vikt. Syftet med priset är att öka medvetenheten om vikten av att tillämpa goda rutiner för att uppnå en god hygienisk standard. Svenska hygienpriset tillfaller organisation, företag, arbetsplats eller enskild person som genomfört åtgärder som givit förbättringar inom hygienområdet, i hälso-och sjukvård, vård-och omsorg, tandvård eller djursjukvård inklusive deras serviceverksamheter. Juryn består av sakkunniga inom Svensk Förening för Vårdhygien: Gunnar Hagström, Konsult inom Vårdhygien och Sterilisering ; Susanne Wiklund, Hygiensjuksköterska, Adj. Lektor i Folkhälsovetenskap, NAG Vårdhygien; Inger Spencer, konsult och rådgivare inom vårdhygien tandvård; Kerstin Vikman, veterinär. Prisutdelare: Thomas Lindén, Socialstyrelsen. Bengt Wittesjö, ordförande Svensk Förening för Vårdhygien (SFVH). Förslag på pristagare kan inkomma från organisation/företag/arbetsplats eller enskild person. Det ska innehålla namn, adress och mailadress på nominerad med en motivering. OBS! Även namn adress och mailadress till den som skickat in nomineringen ska bifogas. Förslag mailas till inger.spencer@hotmail.com senast 24 mars 2023 Vid eventuella frågor ring Inger Spencer 0702 631 557 Prisutdelning sker i samband med Svensk Förening för Vårdhygiens hygiendagar i Jönköping 26 april 2023 Välkommen med din/er nominering! Samma information hittar du också i bifogat nominerings blankett    

 12. 25 november 2022 | Nyheter

  Levnadsvanor inför operation – prehabilitering av sköra, sårbara och äldre

  Svenska Läkaresällskapets Levnadsvaneprojekt bjuder in till webinar på Zoom den 8 december, kl. 15.30 – 17.15.

 13. 24 oktober 2022 | Nyheter

  Icke-farmakologisk smärtbehandling - Webinarium om alternativ till läkemedelsbehandling

  Torsdag 17 november 2022 kl 15-15:30

 14. 12 september 2022 | Nyheter

  Internationella aortadagen 19 september

  - webinarium om aortasjukdom

 15. 30 augusti 2022 | Nyheter

  Svensk sjuksköterskeförening inbjuder till digital workshop 25/11 eller 5/12 – Samtal för levnadsvaneförändringar

  Digital workshop som utgår ifrån Nationellt vårdprogram vid ohälsosamma levnadsvanor-prevention och behandling. Nationellt programområde för levnadsvanor, 2022. Sista anmälningsdag är 1 november 2022.

 16. 30 augusti 2022 | Nyheter

  SWEDEPAD-symposium 24 november 2022

  Den 24 november kommer det hållas seminarium om perifer artärsjukdom (PAD) och SWEDEPAD studien, vid Svenska Mässan i Göteborg.

 17. 17 juni 2022 | Nyheter

  Nya styrelsemedlemmar 2022

  Vid årsmötet 2022.05.05 avgick några tidigare styrelseledamöter efter flera års insats för SSVN, och nya styrelseledamöter blev valgt in i styrelsen.

 18. 24 maj 2022 | Nyheter

  Årsmöte 2022