Nyheter

true true true true true true true true true
 1. 17 februari 2023 | Nyheter

  Svenska kärlmötet 2023

  Nu är registreringen till Svenska kärlmötet 2023 öppen.

 2. 30 januari 2023 | Nyheter

  Nominering öppet till Svenska Hygienpriset

  Nu är det hög tid att nominera kandidat för Svenska Hygienpriset 2023. Sista dag för nominering är 24 mars 2023. Nominera någon som har åstadkommit en förändring! Vårdrelaterade infektioner är ett problem och risken för smittspridning är stor inom all vård. Förebyggande arbete är av största vikt. Syftet med priset är att öka medvetenheten om vikten av att tillämpa goda rutiner för att uppnå en god hygienisk standard. Svenska hygienpriset tillfaller organisation, företag, arbetsplats eller enskild person som genomfört åtgärder som givit förbättringar inom hygienområdet, i hälso-och sjukvård, vård-och omsorg, tandvård eller djursjukvård inklusive deras serviceverksamheter. Juryn består av sakkunniga inom Svensk Förening för Vårdhygien: Gunnar Hagström, Konsult inom Vårdhygien och Sterilisering ; Susanne Wiklund, Hygiensjuksköterska, Adj. Lektor i Folkhälsovetenskap, NAG Vårdhygien; Inger Spencer, konsult och rådgivare inom vårdhygien tandvård; Kerstin Vikman, veterinär. Prisutdelare: Thomas Lindén, Socialstyrelsen. Bengt Wittesjö, ordförande Svensk Förening för Vårdhygien (SFVH). Förslag på pristagare kan inkomma från organisation/företag/arbetsplats eller enskild person. Det ska innehålla namn, adress och mailadress på nominerad med en motivering. OBS! Även namn adress och mailadress till den som skickat in nomineringen ska bifogas. Förslag mailas till inger.spencer@hotmail.com senast 24 mars 2023 Vid eventuella frågor ring Inger Spencer 0702 631 557 Prisutdelning sker i samband med Svensk Förening för Vårdhygiens hygiendagar i Jönköping 26 april 2023 Välkommen med din/er nominering! Samma information hittar du också i bifogat nominerings blankett    

 3. 25 november 2022 | Nyheter

  Levnadsvanor inför operation – prehabilitering av sköra, sårbara och äldre

  Svenska Läkaresällskapets Levnadsvaneprojekt bjuder in till webinar på Zoom den 8 december, kl. 15.30 – 17.15.

 4. 24 oktober 2022 | Nyheter

  Icke-farmakologisk smärtbehandling - Webinarium om alternativ till läkemedelsbehandling

  Torsdag 17 november 2022 kl 15-15:30

 5. 12 september 2022 | Nyheter

  Internationella aortadagen 19 september

  - webinarium om aortasjukdom

 6. 30 augusti 2022 | Nyheter

  Svensk sjuksköterskeförening inbjuder till digital workshop 25/11 eller 5/12 – Samtal för levnadsvaneförändringar

  Digital workshop som utgår ifrån Nationellt vårdprogram vid ohälsosamma levnadsvanor-prevention och behandling. Nationellt programområde för levnadsvanor, 2022. Sista anmälningsdag är 1 november 2022.

 7. 30 augusti 2022 | Nyheter

  SWEDEPAD-symposium 24 november 2022

  Den 24 november kommer det hållas seminarium om perifer artärsjukdom (PAD) och SWEDEPAD studien, vid Svenska Mässan i Göteborg.

 8. 17 juni 2022 | Nyheter

  Nya styrelsemedlemmar 2022

  Vid årsmötet 2022.05.05 avgick några tidigare styrelseledamöter efter flera års insats för SSVN, och nya styrelseledamöter blev valgt in i styrelsen.

 9. 24 maj 2022 | Nyheter

  Årsmöte 2022