Svensk sjuksköterskeförening inbjuder till digital workshop

25/11 eller 5/12
Samtal för levnadsvaneförändringar

Digital workshop som utgår ifrån Nationellt vårdprogram vid ohälsosamma levnadsvanor-prevention och behandling. Nationellt programområde för levnadsvanor, 2022.

Sista anmälningsdag är 1 november 2022.

Enkla råd, rådgivande samtal och kvalificerat rådgivande samtal till patienter i behov av levnadsvaneförändringar ska hälso- och sjukvårdspersonal genomföra enligt Nationellt vårdprogram vid ohälsosamma levnadsvanor-prevention och behandling, 2022.

Hur kan du i din sektion och nätverk och på din arbetsplats arbeta med samtalet för levnadsvaneförändringar?

Svensk sjuksköterskeförening erbjuder dig att delta digitalt i en workshop som utgår ifrån Nationellt vårdprogram vid ohälsosamma levnadsvanor-prevention och behandling. Nationellt programområde för levnadsvanor, 2022.

Workshopen leds av Maria Högberg, leg. sjuksköterska och Motiverande samtalsutbildare (MI) och medlem i MINT.

Du får information om vårdprogrammet och riktlinjerna för ohälsosamma levnadsvanor. Kort information om MI och vad som väcker motivation till förändring. Fokus under workshopen läggs på praktiska förslag för att motivera patienter till förbättrade levnadsvanor.
För bästa interaktion kommer ni delvis att arbeta i mindre grupper.

Du kan välja mellan att delta fredag den 25 november 2022 kl. 9.00-12.00 eller måndagen den 5 december 2022
kl. 13.00 - 16.00
. Max 25 personer per workshopstillfälle.

Anmälan sker till Lina Hammarbäck. E-post: lina.hammarback@swenurse.se
Sista anmälningsdag är 1 november 2022.

Varmt välkomna!

Publiceringsdatum: