Markering av aorta dagen 19:e september

aorta art

På aortadagen 19:e september kommer vi, i samarbete med svensk förening för kärlkirurgi (SSVS) och Aortadissektionföreningen arrangera ett webinarium om aortasjukdom. Webinariet vänder sig till patienter med aortasjukdom, deras närstående och personal som möter denna patientgrupp. Årets webinarium kommer att fokusera särskilt på
dissektionssjukdom.

 

loggar

Program:


15:00 - 15:05 Välkomna, presentation
Nuno Dias, SSVS
Olga Nilsson, SSVN
Charlotte Grass, Aortadissektionsföreningen

15:05 - 15:15 Patientberättelse aortadissektion
Gunilla Rundqvist

15:15 - 15:40 Blodtrycksreglering efter aortadissektion
Linn Skoglund, Umeå Universitet

15:40-15:55 Kirurgisk behandling av typ B-dissektion
Nuno Dias, kärlkirurg, Skånes Universitetssjukhus

15:55-16:00 Sunday trial – presentation av en ny dissektionsstudie
Kevin Mani, kärlkirurg, Akademiska Sjukhuset, Uppsala

16:00 – 16:20 Kirurgisk behandling av typ A-dissektion
Shahab Nozohoor, thoraxkirurg, Skånes Universitetssjukhus

Länk och QR-kod till webinariet:
https://ki-se.zoom.us/my/webinarium

qr aortadagen 2023

Publiceringsdatum: