Motioner till årsmöte

Ni har som medlemmar en konkret möjlighet att påverka årets verksamhet genom att skriva motioner som behandlas på årsmötet. Det kan handla om olika sakfrågor ni vill att styrelsen ska driva, utbildningsfrågor, forsknings- och utvecklingsstrategier kring nationella riktlinjer, marknadsföring mm mm. Att skriva en motion är inte svårt, utgå ifrån följande:

  • Rubrik – redan här anger du vad motionen handlar om
  • Brödtext=löpande text – här förklarar du bakgrunden till ditt förslag och argumenterar för din sak och varför det är viktigt. Formulera detta kort.
  • Yrkande – motionen avslutas med ett konkret förslag som årsmötet kan säga ja eller nej till.

Motionerna skall skickas in till föreningen på karlkiromv@gmail.com senast 16 april 2024

Senast publicerad: