Stärkt möjlighet till betald specialistutbildning

I budgeten för 2020 föreslår regeringen en satsning på 100 miljoner kronor för att fler sjuksköterskor ska ges möjlighet till betald specialistutbildning.

Senast publicerad: