Riksföreningens arbete med remissvar

Riksföreningen besvarar regelbundet remisser från statliga utredningar, Socialstyrelsen med flera. Här kan du se vilka remissvar vi arbetar med just nu.

Våra remissvar publiceras regelbundet under fliken Nyheter och opinion

Några exempel på Riksföreningens remissvar

Utredningen om författningsberedskap inför framtida pandemier (SOU 2023:56)

Utredningen handlade bland annat om smittskyddsåtgärder på särskilda boenden för äldre och särskilda boenden enligt LSS. Remissvaret skrevs tillsammans med Svensk sjuksköterskeförening och lämnades till Socialdepartementet i februari 2024.

Vägledning för samverkande hälso- och sjukvård i hemmet
Remiss från Nationella primärvårdsrådet, arbetsgrupp Medicinsk samverkan och läkarmedverkan i kommunal hälso- och sjukvård. Remissen besvarades tillsammans med Svensk sjuksköterskeförening under våren 2023.

Publiceringsdatum: