Riksföreningen i rundabordssamtal vid Svensk sjuksköterskeförenings Ledarskapskonferens

Riksföreningen var en av de medverkade i ett rundabordssamtal med Lisbeth Löpare-Johansson, samordnare Nära vård på SKR, i samband med Svensk sjuksköterskeförenings digitala Ledarskapskonferens 2021.

Drygt 80 chefer och ledare inom olika områden i hälso- och sjukvården samlades för digital ledarskapskonferens den 29 oktober 2021.

Olili Dahl, ordförande för Svensk sjuksköterskeförening, inledde dagen med att tala om ledarskap i omvårdnad och dess betydelse.

Charlotta George, Chief Nurse Officer och sakkunnig i patientsäkerhet på Socialstyrelsen, berättade om Nationell handlingsplan för ökad
patientsäkerhet i hälso- och sjukvården 2020–2024 och den nya grundläggande, kostnadsfria webbutbildning i patientsäkerhet som Socialstyrelsen just har lanserat.

Oili Dahl fortsatte med en beskrivning av WHO:s "Global strategic directions for Nursing and Midwifery, 2021–2025".

Efter lunch inledde Lisbeth Löpare-Johansson, samordnare Nära vård på SKR, eftermiddagens rundabordssamtal med inspirerande ord om varför omvårdnad är så viktigt i ledarskapet för en nära vård. Riksföreningen ser att behovet av omvårdnadskunskap hos chefer och ledare i vården har blivit ännu tydligare i samband med omställningen till en mer nära vård. Vikten av samverkan, kompetens och förutsättningar för ett hållbart ledarskap lyftes också under panelsamtalet. Riksföreningen uppskattade den givande och inspirerande dialogen vid konferensen!

Publiceringsdatum: