Remisser som vi besvarar just nu

Riksföreningen besvarar regelbundet remisser från statliga utredningar, Socialstyrelsen med flera. Här kan du se vilka remissvar vi arbetar med just nu.

Våra remissvar publiceras regelbundet under fliken Nyheter och opinion

Nästa steg – Ökad kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg för äldre personer (SOU 2022:41), slutbetänkande från utredningen om en äldreomsorgslag och stärkt kommunal primärvård - klart senast 11 november 2022. Läs mer om utredningen

Reviderad version av Nationellt vårdprogram för palliativ vård - klart senast 11 november 2022

Vårdförlopp svårläkta sår, i samarbete med Svensk sjuksköterskeförening och Svensk Förening för Sjuksköterskor i diabetesvård (SFSD) - klart senast 11 november 2022

Publiceringsdatum: