Riksföreningens arbete med remissvar

Riksföreningen besvarar regelbundet remisser från statliga utredningar, Socialstyrelsen med flera. Här kan du se vilka remissvar vi arbetar med just nu.

Våra remissvar publiceras regelbundet under fliken Nyheter och opinion

Vägledning för samverkande hälso- och sjukvård i hemmet
Remiss från Nationella primärvårdsrådet, arbetsgrupp Medicinsk samverkan och läkarmedverkan i kommunal hälso- och sjukvård

Remissen besvarades tillsammans med Svensk sjuksköterskeförening under våren 2023.

Publiceringsdatum: