Tidskriften Sömn och hälsa

Tidskriften Sömn och hälsa ges ut av Nätverket Sömn och Hälsa i Svensk Sjuksköterskeförening i samarbete med Forskningsplattformen Hälsa i samverkan vid Högskolan Kristianstad.

Syftet med tidskriften är att sprida praktiknära kunskap om sömn och hälsa.

Tidskriften ges ut två gånger per år. Artiklar är tillgängliga open access via databasen Diva.

Senast publicerad: