Tidskriften Sömn och hälsa

Tidskriften Sömn och hälsa ges ut av Nätverket Sömn och Hälsa i Svensk Sjuksköterskeförening i samarbete med Forskningsplattformen Hälsa i samverkan vid Högskolan Kristianstad.

Syftet med tidskriften är att sprida praktiknära kunskap om sömn och hälsa.

Tidskriften ges ut två gånger per år. Artiklar är tillgängliga open access.

Senast publicerad: