Bild på nätverket Sömn och Hälsas styrelse

Styrelsen för Nätverket Sömn och Hälsa.

Bli medlem

Om du är intresserad av Nätverket Sömn och Hälsa ta kontakt med vår ordförande pernilla.garmy@hkr.se

Nätverket Sömn och Hälsa bildades våren 2004, och är ett nätverk för dig som i din profession möter människor med sömnproblem. Exempel på yrkeskategorier inom nätverket är sjuksköterskor, BMA, psykologer, fysioterapeuter, läkare, tandläkare och arbetsterapeuter.
Nätverkets intentioner är att olika intresseområden inom ”Sömn och Hälsa” kan samordnas och bidra med idéer, förändringsarbeten från ny eller befintlig forskning och från erfarenhetsbaserad kunskap.

Nätverket Sömn och Hälsa är ett nätverk i Svensk sjuksköterskeförening (SSF), en professionsförening som arbetar för sjuksköterskors professionella utveckling och för god omvårdnad. Vi har ingen medlemsavgift i Nätverket Sömn och Hälsa och hoppas därför att våra medlemmar också är medlemmar i vår moderförening: https://swenurse.se/ Länk till annan webbplats.

Vi finns även som en sluten grupp på facebook Nätverket Sömn och Hälsa. Länk till annan webbplats.Välkommen att gå med där!

Tidskriften Sömn och Hälsa ges ut två gånger per år och finns tillgänglig gratis på nätet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast publicerad: