Årets Inspiratör 2024

Grattis till Alicia Garcia Lantz som utsågs till Årets Inspiratör i samband med Sömn och Hälsas konferens i april 2024

 

Sjuksköterskan Alicia Garcia Lantz tilldelas utmärkelsen Årets inspiratör för sitt arbete med att främja patienters sömn i samband med vård på sjukhus. Utvecklingen och implementeringen av interventionen Väck sömnen till liv har fått stor spridning och uppmärksamhet.

Alicia arbetar med stort engagemang och energi kring att utveckla arbetssätt som kan främja patienters sömn i samband med vård på sjukhus. Alicia har varit drivande i att utveckla och implementera en digital utbildning om sömn för personal vid Karolinska Universitetssjukhuset, inrättat sömnansvariga sjuksköterskor på vårdavdelningar och upprättat riktlinjer för sömn som ett omvårdnadsämne. Vidare har Alicia tillsammans med kollegor utvecklat och implementerat en sömndagbok för patienter som vårdas under en längre sjukhusvistelse samt inrättat Karolinskas Sömnpris med syfte att uppmärksamma medarbetare som aktivt arbetar med sömn.

Pernilla Garmy,

ordförande Nätverket Sömn och Hälsa, 9 april 2024

Alicia Garcia Lantz

Alicia Garcia Lantz utsågs till Årets Inspiratör av Nätverket Sömn och Hälsa 2024

Publiceringsdatum: