Sömn och Hälsas konferens 2020

Nätverket Sömn och Hälsas konferens februari 2020 genomfördes i Malmö i samarbete med Lunds universitet och Högskolan Kristianstad

Vid konferensen 2020 kunde vi tack vare konferensanslag från Vetenskapsråtet bjuda in internatinella föreläsare, exempelvis Michael Gradisar (Australien), Jane Appleton (Oxford, UK). Georgia Cook (Oxford, UK) och Teresa Ward (Seattle, USA).


Michael Gradisar

Michael Gradisar från Australien håller i en kursdag om tonårssömn

Publiceringsdatum: