Föreläsningar

Här tänker vi samla filmade föreläsningar

Nu har vi lagt upp den första

FRS har tillsammans med AbbVie tagit fram en film om reumatoid artrit. Föreläsningen är riktad till sjuksköterskor, både de som är nya inom reumatologi men även de som vill uppdatera sig. Föreläsningen har ett fokus på tidig RA: övergripande symtom och diagnos samt behandlingsmål. Filmen tar även om sjuksköterskans roll och hur man kan arbeta personcentrerat. Föreläsare är Jon Thorkel Einarsson, överläkare och Caroline Bengtsson, sjuksköterska från reumatologkliniken, Lunds universitetssjukhus.

För att komma till filmen klicka här


Senast publicerad: