1. Sjuksköterskor har ett moraliskt ansvar att respektera mänskliga rättigheter. Särskilt att stå upp för människors rätt till autonomi och rättvisa och ingripa när människors hälsa hotas. God omvårdnad förutsätter en hållning med öppenhet för vad

  Etik

  Svensk sjuksköterskeförening / Om oss - profession, vision, politik / Kunskapsområdet omvårdnad / Etik
  Senast ändrad: 2020-09-30 08.09 • Storlek: 26.8 kB
 2. Detta uttalande avser att ur ett sjuksköterske- och läkarprofessionsperspektiv belysa den etiska avvägningen mellan att å ena sidan använda yttrandefriheten och meddelarfriheten samt ta ansvar för att påtala missförhållanden som

  Etik

  Svensk sjuksköterskeförening / Nyheter och opinion / Aktuellt / Vad frågan gäller
  Senast ändrad: 2020-07-02 11.12 • Storlek: 30.2 kB
 3. Tillgång till hälso- och sjukvårdsutbildad personal och vårdinrättningar i Sverige är begränsad. Förtur för patienter med privata sjukvårdsförsäkringar kommer att leda till försenad eller utebliven vård för andra patienter som kan ha större vårdbehov

  Etik

 4. Sjuksköterskor behöver tillfällen till etisk reflektion för att stanna kvar i yrket, skriver Sjuk­sköterskornas etiska råd. Medierna är fyllda av rapporter från vårdpersonal som vittnar om att de stora

  Etik

 5. 1 2 3 4 5 (0 röster) Etikkort i pandemitid, hopp och mod i kris. Svensk sjuksköterskeförenings etiska råd vill med detta kort ge dig hopp i svåra situationer. Ge dig mod att stå ut, tillit till att det du gör i det enskilda

  Pandemi Etik

  Svensk sjuksköterskeförening / Publikationer / Etikkort i pandemitid
  Senast ändrad: 2024-02-06 10.30 • Storlek: 35 kB
 6. Avsnitt 5 av Omvårdnadspodden gästas av Anna Forsberg, sjuksköterska, med dr och professor vid Institutionen för hälsovetenskap, Lunds universitet och KG Hammar, teolog, professor emeritus och ärkebiskop mellan 1997 och 2006. Visa

  Etik

  Svensk sjuksköterskeförening / Röster om omvårdnad / Omvårdnadspodden / Professionsetik
  Senast ändrad: 2020-06-10 13.16 • Storlek: 24.3 kB
 7. Avsnitt fyra av Omvårdnadspodden gästas av Cecilia Lundmark, sjuksköterska, verksam på Etiskt forum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Emanuel Karlsten, Journalist och bloggare. Visa alla nyheter

  Etik

  Svensk sjuksköterskeförening / Röster om omvårdnad / Omvårdnadspodden / Sociala medier
  Senast ändrad: 2020-06-22 13.21 • Storlek: 23.7 kB
 8. Avsnitt tre av Omvårdnadspodden gästas av Sara Beischer, författare som bland annat skrivit "Jag ska egentligen inte jobba här" och Eva Joelsson Alm, intensivvårdssjuksköterska, med. dr, Södersjukhuset och Karolinska Institutet, Stockholm.

  Etik

  Svensk sjuksköterskeförening / Röster om omvårdnad / Omvårdnadspodden / Status
  Senast ändrad: 2020-06-22 14.10 • Storlek: 23.9 kB
 9. Avsnitt två gästas av: Åsa Linderborg, kulturchef på Aftonbladet och Maria Arman, sjuksköterska, barnmorska, docent i vårdvetenskap, Karolinska institutet. Visa alla nyheter

  Etik

  Svensk sjuksköterskeförening / Röster om omvårdnad / Omvårdnadspodden / Medkänsla
  Senast ändrad: 2020-06-22 13.20 • Storlek: 23.6 kB
 10. Avsnittet gästas av Anne Ramberg, generalsekreterare i Sveriges advokatsamfund och Henrik Eriksson, professor i omvårdnad vid Röda Korsets högskola. Visa alla nyheter

  Etik

  Svensk sjuksköterskeförening / Röster om omvårdnad / Omvårdnadspodden / Rättvisa
  Senast ändrad: 2020-06-22 13.41 • Storlek: 23.8 kB