1. Sjuksköterskor har ett moraliskt ansvar att respektera mänskliga rättigheter. Särskilt att stå upp för människors rätt till autonomi och rättvisa och ingripa när människors hälsa hotas. God omvårdnad förutsätter en hållning med öppenhet för vad

  Etik

  Svensk sjuksköterskeförening / Vår verksamhet / Etik
  Senast ändrad: 2020-09-30 08.09 • Storlek: 1.2 kB
 2. Dialogduken är ett verktyg som stimulerar till reflektion om etik och värdegrundfrågor på arbetsplatser, i team och i studentgrupper. Dialogdukens innehåll utgår från Svensk sjuksköterskeförenings skrift Värdegrund för omvårdnad. Vad

  Etik

  Svensk sjuksköterskeförening / Vår verksamhet / Etik / Dialogduken
  Senast ändrad: 2020-09-09 09.46 • Storlek: 2.6 kB
 3. Detta uttalande avser att ur ett sjuksköterske- och läkarprofessionsperspektiv belysa den etiska avvägningen mellan att å ena sidan använda yttrandefriheten och meddelarfriheten samt ta ansvar för att påtala missförhållanden som

  Etik

  Svensk sjuksköterskeförening / Nyheter / Vad frågan gäller
  Senast ändrad: 2020-07-02 11.12 • Storlek: 5.3 kB
 4. Tillgång till hälso- och sjukvårdsutbildad personal och vårdinrättningar i Sverige är begränsad. Förtur för patienter med privata sjukvårdsförsäkringar kommer att leda till försenad eller utebliven vård för andra patienter som kan ha större vårdbehov

  Etik

 5. Sjuksköterskor behöver tillfällen till etisk reflektion för att stanna kvar i yrket, skriver Sjuk­sköterskornas etiska råd. Medierna är fyllda av rapporter från vårdpersonal som vittnar om att de stora

  Etik

  Svensk sjuksköterskeförening / Nyheter / Etiska reflektioner behöver ske regelbundet
  Senast ändrad: 2020-07-02 11.14 • Storlek: 3.3 kB
 6. Avsnitt 5 av Omvårdnadspodden gästas av Anna Forsberg, sjuksköterska, med dr och professor vid Institutionen för hälsovetenskap, Lunds universitet och KG Hammar, teolog, professor emeritus och ärkebiskop mellan 1997 och 2006.

  Etik

  Svensk sjuksköterskeförening / Omvårdnadspodden / Professionsetik
  Senast ändrad: 2020-06-10 13.16 • Storlek: 241 bytes
 7. Avsnitt fyra av Omvårdnadspodden gästas av Cecilia Lundmark, sjuksköterska, verksam på Etiskt forum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Emanuel Karlsten, Journalist och bloggare.

  Etik

  Svensk sjuksköterskeförening / Omvårdnadspodden / Sociala medier
  Senast ändrad: 2020-06-22 13.21 • Storlek: 196 bytes
 8. Avsnitt tre av Omvårdnadspodden gästas av Sara Beischer, författare som bland annat skrivit "Jag ska egentligen inte jobba här" och Eva Joelsson Alm, intensivvårdssjuksköterska, med. dr, Södersjukhuset och Karolinska Institutet, Stockholm.

  Etik

  Svensk sjuksköterskeförening / Omvårdnadspodden / Status
  Senast ändrad: 2020-06-22 14.10 • Storlek: 246 bytes
 9. Avsnitt två gästas av: Åsa Linderborg, kulturchef på Aftonbladet och Maria Arman, sjuksköterska, barnmorska, docent i vårdvetenskap, Karolinska institutet.

  Etik

  Svensk sjuksköterskeförening / Omvårdnadspodden / Medkänsla
  Senast ändrad: 2020-06-22 13.20 • Storlek: 165 bytes
 10. Avsnittet gästas av Anne Ramberg, generalsekreterare i Sveriges advokatsamfund och Henrik Eriksson, professor i omvårdnad vid Röda Korsets högskola.

  Etik

  Svensk sjuksköterskeförening / Omvårdnadspodden / Rättvisa
  Senast ändrad: 2020-06-22 13.41 • Storlek: 157 bytes