SASS-möte

Under Kärlmötet 2024, onsdag 15/5, kommer Swedish Aortic Screening Study (SASS) gruppen att ha ett särskilt viktigt möte för presentation och diskution av socialstyrelsens utvärdering av svenska aortascreeningsprogrammet (2023/2024)

Tid för eveningemanget är 14:15-15:15, och det kommer hållas under kärlmötet i på Elite hotel Marina Tower i Stockholm. Deltagande på länk kommer också vara möjligt, och nås via programmet till kärlmötet.

Datum för event: -

Plats: Elite hotel Marina Tower i Stockholm. Deltagande på länk kommer också vara möjligt, och nås via programmet till kärlmötet.

Publicerad: