Världsdiabetesdagen 14 November

SFSD kommer att delta på Dagens Medicins event 14 /11

Har ni något som ni ska delta på i er Region ? Ska ni själva arrangera något event ? vill ni berätta om detta här på hemsidan eller i tidningen ? Hör av dig till kaija@sfsd.se

Svensk diabetesvård har kommit långt, men fortfarande finns mycket kvar att göra för att få en bra och jämlik vård för alla som lever med diabetessjukdom.

Hur högt kan vi nå med rätt kompetens och resurser, bättre behandlingar och digitala lösningar som stöttar vården och ger patienter möjlighet att vara engagerade och kontrollera sin sjukdom?

På eftermiddagen den 14 november 2023 kan du vara med och sätta agendan för framtidens diabetesvård. Vi bjuder in till en workshop som tar fram förslag på konkreta åtgärder och lösningar inom sju angelägna områden för att förbättra svensk diabetesvård. För att åstadkomma förändring krävs att alla drar åt samma håll.

Diabetes – forskning, medicinsk teknik, hjälpmedel - Dagens Medicin Länk till annan webbplats.

 

 

Publiceringsdatum: