SBU

Tilläggsbehandling med SGLT2 hämmare och GLP1 analoger till personer med typ2 diabetes och hjärt-kärlsjukdom eller njursjukdom

Publiceringsdatum: