Resestipendium

SFSDs resestipendium syftar till att främja diabetessjuksköterskans kunskap i omvårdnad vid diabetes. Stipendiet ska gå till deltagande i nationellt eller internationellt möte relevant för ämnesområdet. 

Stipendiet kan inte sökas för utbildning. Resestipendiet kan inte sökas av förtroendevald styrelsemedlem och beviljas inte retroaktivt.

Resestipendiet kan sökas av dig som är diabetessjuksköterska och har 15 hp i diabetes. Du ska ha varit betalande medlem i SFSD i minst tre år och aktivt arbetat inom området hälso- och sjukvård för personer med diabetes de senaste två åren.

Resestipendiet kan endast beviljas en gång per sökande. Summa som utdelas är 7500 kr. Stipendiet delas ut en gång per år.

För information om SFSDs stipendier och anmälan se hemsidan www.sfsd.se Länk till annan webbplats.

För ansökan används särskilt avsedd blankett här nedan och under fliken stipendium. Ifylld ansökan skickas via e-post till stipendieansvarig – e-postadress står på ansökningsblanketten och ska vara denne tillhanda senast den 1 juni. Samtliga mottagna ansökningar bekräftas av stipendieansvarig via e-post. Däremot meddelas endast de som tilldelats medel att de beviljats stipendium.

Stipendiatens åtagande: Inom tre månader efter deltagande i mötet som stipendiet gällde förutses stipendiaten lämna skriftlig rapport för publicering i tidningen Diabetesvård.

Gå in på fliken Stipendium och hämta upp blanketten.

Publiceringsdatum: