Ingen ska behöva tacka nej till ortopedtekniska hjälpmedel för att det är för dyrt

Debattartikel i Dagens samhälle

Skillnad på kostnaden av hjälpmedel är stor i landet. Om tex personen behöver protes och inlägg så- I Västra Götaland är det gratis, i Norrbotten får personen betala 750 kronor i Norrbotten och 2 400 kronor i Örebro. Plus kostnad för besöket (0–340 kronor/besök).

Författarna vill se en översyn av egenavgifterna för ortopedtekniska hjälpmedel med målsättningen att de ska vara enhetliga och låga över hela landet. Dessutom bör ett enhetligt högkostnadsskydd för hjälpmedel införas.

Agneta ordf. SFSD har tillsammans med andra aktörer bidragit till debatt om ortopedtekniska hjälpmedel.

Ortopedtekniska hjälpmedel Länk till annan webbplats.

Publiceringsdatum: