Gruppbaserad utbildning till personer med typ 2 diabetes

Är du intresserad av att starta grupputbildning ?

Nu finns det stöd och hjälp som du kan ta del av här på hemsidan. Allt från tänkbara bilder, material till kallelse, utvärdering, poster att sätta upp på vårdcentralen och en hel manual, bara att använda som du vill.

Materialet finns på svenska och arabiska.

Gå in på fliken Riktlinjer och dokument/ grupputbildning/ svensk version eller arabisk version

 

PDF PPP bilder och material

Publiceringsdatum: