Disputation

Jessica Melin disputerar i ämnet klinisk medicin med inriktning pediatrik

29 september 09.00

Plats: Lokal meddelas senare

Jessica är sjuksköterska och är doktorand på Lunds Universitet.

Studierna handlar om hur föräldrar och barn som deltar i longitudinella genetiska screeningstudier för type 1 diabetes påverkas. Skapar det en ökad oro för att barnet ska utveckla typ 1 diabetes och vilka faktorer är i så fall assosierade med oro och ängslan hos föräldrar och barn.

Och även hur nöjd man är med sitt beslut att deltaga i dessa studier och vilka faktorer som är assosierade till nöjdhet.

Med sin forskning hoppas hon kunna bidraga till en ökad förståelse för hur föräldrar och barn reagerar på att deltaga i studier baseread på genetisk screening och hur man kan stötta och hjälpa dem under sitt deltagande. Vidare tror hon även att en förståelse för vilka faktorer som påverkar hur deltagarna ser på sitt beslut att deltaga i en forskningsstudie kan vara till hjälp vid uppbygnandet av framtida liknande studier.

Lycka till Jessica

Opponent: Janeth Leksell

. Se även hemsidan Lunds Universitet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Publiceringsdatum: