Symposium 2023

Jämlik diabetesvård - vad kan vi göra bättre?

Symposium 20- 21/4 - 2023

Välkommen till 2023 års symposium i Uppsala - två inspirerande dagar för diabetessjuksköterskor

Programmet finns ute nu nu på hemsidan www.sfsdmoten.se

Anmäl dig här: SFSD 2023 Symposium – (sfsdmoten.se) Länk till annan webbplats.