Om oss

Rehabiliteringssjuksköterskans roll framtagen till Nätverksträffen 2017

Nätverket för rehabiliteringssjuksköterskor (NR) bildades våren 2015. I nätverket ingår sjuksköterskor från olika delar av Sverige och från olika rehabiliteringsorganisationer – såväl privat, offentlig, öppenvårds- respektive slutenvårdsrehabilitering. Vi spänner över ett brett och mycket spännande fält – individens återhämtningsresa!

Patienterna vi möter har nedsatt funktionsförmåga av olika skäl. Vanligt är att de drabbats av en neurologisk skada/sjukdom, men det finns även andra orsaker bakom. Gemensamt är att nedsättningarna är komplexa och kräver ett multiprofessionellt team för att möta upp de individuella behoven. Resan till en fungerande vardag går ibland raskt, men kan också vara lång och mödosam - där blir de små framstegen en fantastisk seger.

Nätverket är således en sammansättning rehabiliteringssjuksköterskor som drivs av att se och lyfta fram styrkor och förmågor hos individen själv och dess nära omgivning. Den rehabiliterande omvårdnaden i det interprofessionella teamarbetet är central och utgör ofta grundkomponenten för att all annan rehabilitering ska kunna äga rum.

Nätverkets roll är att stärka upp och tillvarata Rehabiliteringssjuksköterskans unika kompetens och professionella utveckling, så är du sjuksköterska och verksam inom eller intresserad av rehabilitering är du välkommen till oss. Som medlem i vårt nätverk:

  • bidrar du till att stärka Rehabiliteringssjuksköterskans roll
  • du bidrar också till att stärka Rehabiliteringsmedicin som specialitet
  • du får tips om utbildningar och forskningsnyheter
  • och du kan delta vid medlemsmöten, årsmöten och andra aktiviter

Nätverket har haft som stävan att ta fram en specialistsjuksköterskeinriktning för rehabiliteringssjuksköterskor, men har hittills inte lyckats. Som underlag togs en kompetensbeskrivning över vad den nivån kan innebära. Är du nyfiken på det så kika gärna på: Kompetensbeskrivning för sjuksköterskor inom rehabilitering

Är du intresserad av att läsa vidare och bli specialistsjuksköterska, så ligger inriktning Neurosjukvård närmast. Kursen rekommenderas varmt av medlemmar som gått den och den erbjuds i dagsläget vid två lärosäten i Sverige.

Senast publicerad: