Bli medlem

Nätverket är till för rehabiliteringssjuksköterskor som drivs av att se styrkor och förmågor hos individen och dess omgivning. Den rehabiliterande omvårdnaden i det interprofessionella teamarbetet är central och utgör ofta grundkomponenten för att all annan rehabilitering ska kunna äga rum. Är du sjuksköterska och verksam inom eller intresserad av rehabilitering är du välkommen till oss.

Vem kan bli medlem:

  • sjuksköterska verksam inom rehabilitering
  • leg sjuksköterksa som är intresserad av rehabilitering och vill skapa nätverk med andra kollegor/chefer
  • leg sjuksköterska som är intresserad av omvårdnadsutveckling inom rehabiliterande omvårdnad

För att bli medlem anmäler du dig via rehabSSK15@gmail.com. Ange namn, e-postadress (om annan än den du kontaktar via) och arbetsplats.

Genom anmälan samtycker du till att din e-postadress sparas i e-postgrupp och medlemslista på personuppgiftsansvarigs (ordförande i Styrgruppen) arbetplatsserver. Önskar du avbryta ditt medlemskap maila rehabssk15@gmail.com, så raderas dina uppgifter på bägge ställen.

Hittills har du allt att vinna - det är gratis att vara med!

Vår hemsida http://www.swenurse.se/nr Länk till annan webbplats.

Senast publicerad: