Prenumeration på nyheter gällande VFU

Här kan du fylla i din mailadress för att få mail när det publiceras nyheter som rör vår konferens "Verksamhetsförlagd utbildning"

För att aktivera prenumerationen krävs samtycke till lagring av din e-postadress. Länk fås via mail.

Hantera prenumeration

Senast publicerad: 2020-11-10 15.39

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.