Om SNSF

Styrelse

Ordförande Amina Guenna Holmgren, Stockholm 

Vice ordförande Monika Ellervik, Linköping

Kassör Emma Lindberg, Umeå

Sekreterare Pernilla Ståhl, Göteborg

Ledarmot Cecilia Merendino, Uppsala, Fresia Björcke, Lund

Suppleanter Jennifer Aller Tosi, Stockholm och Camilla Tengberg, Göteborg

Senast publicerad: