Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Nationellt programområde (NPO) inom ögonsjukvård

Ögon har ett eget programområde (NPO-inom ögonsjukdomar) för att skapa en nationell samverkan inom svensk ögonsjukvård. Målet med NPO-ögons arbete är att uppnå en mer jämlik och kunskapsbaserad ögonsjukvård i Sverige. NPO-ögon har utsett nationella arbetsgrupper (NAG) inom ett flertal subspecialiteter. De nationella arbetsgrupperna består av minst en representant från varje sjukvårdsregion och leds av en ordförande. Arbetsgruppen kan med fördel vara tvärprofessionell och inkludera representanter från hela vårdkedjan inklusive patientföreträdare.

 

NPO-ögon har utsett följande nationella arbetsgrupper:

 • Glaukom
 • Medicinsk retina
 • Kirurgisk retina
 • Linsen
 • Barn och skelning
 • Kornea
 • Hereditära retinala sjukdomar
 • Plastik/Orbita
 • Uvea
 • Ögononkologi
 • Neurooftalmologi

Arbetsgrupperna har fått i uppdrag att kartlägga olikheter inom respektive subspecialitet och se över behovet av nationella kunskapsstöd. Samtliga färdigställda nationella kunskapsstöd har varit på remissrunda till bland annat Svensk sjuksköterskeförening, Riksföreningen för Ögonsjukvård och Ögonläkarföreningen. Riksföreningen har hittills granskat ett 30-tal kunskapsstöd inom ögonsjukvård.


Samtliga kunskapsstöd framtagna genom de nationella programområdena finns att tillgå via: nationelltklinisktkunskapsstod.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publiceringsdatum: