Hälsningar från styrelsen!

Hittills i år och framöver

Den här helgen har styrelsen haft sitt första möte efter sommaren i ett soligt, varmt men även lite regnigt Malmö. Vi har precis gått igenom utvärderingen av årets ögondagar - Nordiskt möte som genomfördes digitalt i maj. Det är övervägande bra recensioner men det verkar som att många längtar efter att få åka på ett "riktigt" möte. Vi planerar såklart för det. Nästa år kommer det att bli ett fysiskt möte den 3-5 maj på Malmö Live. Innan dess kommer vi också att arrangera utbildningsdagar för våra länsombud 27-28 januari i Stockholm.

Susanne, Karin, Veronika, Eva, Anna-Carin, Lina, Anna och Karin

Publiceringsdatum: