Föreningens årsmöte 2022

Föreningens medlemmar kallas härmed till föreningens årsmöte för 2022. Årsmötet hålls den 5:e maj i anslutning till att föreningens vårkonferens avslutas kl 15.30 varpå en rast på ca 15 min hålls innan årsmötet startar.

Handlingar för årsmötet kommer finnas tillgängliga på föreningens hemsida i enlighet med stadgarna senast 14 dagar innan årsmötet hålls.

Länk till årsmötet kommer skickas till föreningens medlemmar under tisdagen den 3:e maj. För de medlemmar som ännu inte betalat medlemsavgiften för 2022 behöver inbetalning finnas registrerad på föreningens bankkonto senast måndagen den 2:e maj för deltagande vid årsmötet.

Varmt välkomna till föreningens årsmöte torsdagen den 5:e maj!

/Styrelsen

Svensk förening för omvårdnadsinformatik


Handlingar till årsmötet 2022:

Kallelse till årsmöte 2022 Pdf, 84.9 kB.

Verksamhetsberättelse 2021 Pdf, 125.7 kB.

Verksamhetsplan 2022 Pdf, 67.8 kB.

Bokslut 2021 Pdf, 65.6 kB.

Revisionsberättelse 2021 Pdf, 88.2 kB.

Valberedningens nomineringar 2022 Pdf, 51.3 kB.

 

Senast publicerad: