Gör din röst hörd i en internationell enkätstudie om omvårdnadsinformatik!

SFOI:s styrelse vill gärna bidra inom aktuell forskning och vill därför informera om nedanstående studie. Studiens syfte är att fånga situationen och trender för omvårdnadsinformatik i Sverige och andra länder. Studien genomförs ideellt av gruppen ” Student and Emerging Professionals – Nursing Informatics” (IMIA-SEP-NI) inom ” International Medical Informatics Association” (IMIA). Det är vår förhoppning att medlemmar i SFOI vill bidra i inom denna lägesundersökning. Studien är en uppföljning på motsvarande undersökning av läget 2015 och 2019. Ni finner officiell info-text och länk till studiens hemsida här nedan med informationsbrev och elektronisk enkät. Det går att välja svenska som språk i enkäten.

“Dear Professional and Expert in Nursing Informatics,

The International Medical Informatics Association – Student and Emerging Professionals – Nursing Informatics (IMIA-SEP-NI) invites you to participate in a study on Nursing Informatics: a survey of current and future trends, which aims to describe trends in nursing informatics research and practice identified by professionals and experts.

This is a follow-up study from a survey done by the IMIA SEP-NI group in 2015 and 2019. The results from the study can be used to inform education, practice, research and policy making. Filling in the survey is estimated to take about 10-20 minutes.

For more information and to participate, please access the survey here Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Thank you for participating!”

Publiceringsdatum: