Bli medlem

200 kr/år (kalenderår)

Medlemsavgift betalas in på pg 479 51 40-5.

För att bli medlem kan man göra på två sätt:

- klinikombud samlar in avgiften på respektive klinik och gör en inbetalning. Märk inbetalning med klinik. Därefter mailar man resterande uppgifter se nedan.

- man kan göra sin inbetalning enskilt. Märk inbetalning med namn, klinik och mailadress. Om du blir medlem för första gången använd formuläret nedan.

Uppgifter som behöver lämnas för medlemsregistrering är:

- Klinikombud: mailar vilken klinik det gäller samt namn och mailadress på respektive medlem (som man betalt in för).

- vid enskild inbetalning: uppge namn, klinik och mailadress i meddelandefältet alternativt skriv namn i meddelandefältet och maila resten av uppgifterna.

Mail skickas till: ifiskassor@gmail.com

Medlemsavgiften gäller för kalenderår.

GDPR

From 25 maj 2018 gäller den nya dataskyddsförordningen och vi har en uppdaterad sekretesspolicy.

De personuppgifter vi (Intresseföreningen för Infektionssjuksköterskor, IFIS) registrerar är: Namn, e-mail adress och arbetsplats.

Syfte: Att kunna hålla ett uppdaterat medlemsregister för att hantera medlemsinformation och påminnelser inför olika event och medlemsavgifter. Användning Endast internt.

Radering av uppgifter: Har du varit inaktiv eller inte betalt din medlemsavgift så raderas dina uppgifter automatiskt efter 2 år. Om du inte längre önskar vara medlem eller att dina uppgifter inte får registreras meddela vår kassör.

Personuppgiftsansvarig är Intresseföreningen för Infektionssjuksköterskor (IFIS) organisationsnummer:866601-0684

200 kr/år (kalenderår)
Medlemsavgift betalas in på pg 479 51 40-5.

Fyll i uppgifterna i formuläret när du blir medlem första gången.
Senast publicerad: