Inbjudan till heldagsseminarium om tularemi (harpest)

Fredag 19 april 2024

08:30-16:00

Anmälan senast 28 mars via länk se bifogad fil (läs mer här)

Kostnad: 300 kr vid fyskisk närvaro, gratis vid digital närvaro

Det blir en spännande och lärorik dag med fokus på
kunskapsutbyte mellan de många olika aktörer som arbetar med
tularemi i Sverige, med inslag från våra kollegor i Norge och
Finland.
Målgrupp:
Personer som arbetar med tularemirelaterade frågor vid
landets kliniska mikrobiologiska laboratorier,
infektionskliniker, smittskyddsenheter, inom primärvård
eller annan relevant specialitet, veterinärinrättningar och
berörda myndigheter.

Läs mer här Pdf, 284.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Publiceringsdatum: