Call for abstract!

Infektionsveckan och Mikrobiologiskt Vårmöte 2024 i Linköping

Vi vill veta vilken aktuell forskning och utveckling som bedrivs inom omvårdnadsforskning inom infektionssjukvård, infektionssjukdomar och mikrobiologi i Sverige!

Ett viktigt inslag i mötesprogrammet är deltagarnas presentationer. Vi välkomnar därför vetenskapliga sammanfattningar (abstracts) utifrån alla tänkbara aspekter av mikrobiologi och infektionssjukdomar. Forskningsprojekt, men även utvecklingsprojekt och kvalitetsarbeten kan presenteras i denna form. För att skapa ett bra kontaktnät uppmanar vi också till att presentera metodvalideringar och större verifieringar. Infektionsveckan och Mikrobiologiskt vårmöte utgör ett utmärkt forum för att presentera det vetenskapliga arbete som numera ingår i specialistutbildningen.

Alla som har anknytning till infektion eller mikrobiologi är välkomna att skicka in sina bidrag oavsett om man är medlem i någon av de fem arrangerade föreningarna eller ej. Den som skickar in ett abstract skall dock ha gjort en betydande del i det projekt som presenteras. Det förutsätts även att inskickande författare/huvudförfattaren också deltar och presenterar sitt arbete vid mötets gemensamma postersession onsdagen den 24 maj 2023, alternativt vid sessionerna med fria föredrag, ifall abstracten väljs ut till muntlig presentation.

Läs mer HÄR Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publiceringsdatum: