Nominerade

Nominerad av Riksföreningen för anestesi och intensivvård till posten Ordförande – fyllnadsval 2 år

Oili Dahl

Oili Dahl

Jag är intensivvårdssjuksköterska och har i 17 år varit chef och ledare på olika nivåer. Jag finns i vårdverksamhet, leder grupper och är med att implementera förbättringar.

Jag har under lång tid drivit professionsfrågor i vården där jag arbetar och på nationell nivå. Dels som ordförande i Riksföreningen för anestesi och intensivvård, ledamot i Svensk sjuksköterskeföreningens styrelse (2015) och som vice-ordförande (2017). Jag är välbekant med föreningens ändamål och har bidragit i utvecklingen av föreningens strategier och har ett stort engagemang till föreningens arbete.

Viktigaste frågan av föreningen att driva under kommande verksamhetsperiod?

Stärka sjuksköterskornas professionsutveckling genom att agera för hög omvårdnadskompetens hos chefer på alla nivåer, påverka framtidens specialistutbildning och driva frågan om fortbildning

Nominerad av Riksföreningen Sjuksköterskor mot Tobak till posten styrelseledamot - val 4 år

Ami Hommel

Leg. sjuksköterska 1981, arbetat mestadels inom ortopedin. Ordförande i International Collaboration Orthopaedic Nursing (ICON) 2012-2015 och är nu ambassadör i ICON. Suttit i styrelen för OSiS och SSiS. Sedan 2019 professor vid Malmö universitet och förankrad på ortopedkliniken Skånes universitetssjukhus. Många års förankring i Svensksjuksköterskeförening, 4 år som medlem i Kvalitetsrådet och i förenings styrelse 2012 till 2015 därefter ordförande. Stort nätverk, nationellt o internationellt.

Viktigaste frågan för föreningen att driva under kommande verksamhetsperiod?

Vi behöver stärka ledarskapet i omvårdnad, fortsätta arbeta med Magnetmodellen. Fortsätta utveckla samarbetet med sektioner och nätverk till att vi är en organisation som tillsammans kan stärka sjuksköterskors professionella utveckling och möjlighet till utbildning.fortsätta med konferenser och seminarium, producera fler webinarium, korta filmer och fortsätta med de mycket omtyckta omvårdnadspoddarna. Men viktigast av allt är att vi måste bli fler medlemmar för att klara av att göra detta.

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.