1. Remissvar gällande bland annat vårdhygien, ögonsjukdomar & schizofreni

  Remissvar gällande bland annat vårdhygien, ögonsjukdomar & schizofreni Svensk sjuksköterskeförening har tillsammans med berörda sektioner och nätverk svarat på remisser ställda av Sveriges Kommuner

 2. Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser för personer med schizofreni

  Ett ansvar för specialistsjuksköterskan med inriktning psykiatrisk vård En skrift för dig som arbetar med personer

 3. Remissvar Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp Schizofreni – fortsatt vård och stöd

  Vårdförloppet inleds när diagnos schizofreni och schizofreniliknande tillstånd är konstaterad sedan minst

 4. Hälsofrämjande omvårdnad vid psykisk ohälsa

  som antidepressiv medicinering. Även vid sömnsvårigheter, stress, ångest och schizofreni har fysisk aktivitet en positiv effekt på den psykiska hälsan. För mer information se Fysisk aktivitet. Matvanor Att äta sunt

 5. Aktuellt

  Lena Hallengren att skyndsamt agera för att fler i världen ska få tillgång till vaccin mot covid-19. 26 november 2021 | Nyheter Remissvar gällande bland annat vårdhygien, ögonsjukdomar & schizofreni

  Svensk sjuksköterskeförening / Nyheter och opinion / Aktuellt
  Senast ändrad: 2021-09-28 10.29 • Storlek: 196.9 kB
 6. Remisser

  schizofreni och schizofreniliknande tillstånd är konstaterad sedan minst tolv månader och avslutas om diagnosen avskrivs. Vi Svensk sjuksköterskeförening / Nyheter och opinion / Remisser / Remissvar

  Svensk sjuksköterskeförening / Nyheter och opinion / Remisser
  Senast ändrad: 2024-04-23 14.10 • Storlek: 351.1 kB