1. Remissvar gällande bland annat vårdhygien, ögonsjukdomar & schizofreni

  Remissvar gällande bland annat vårdhygien, ögonsjukdomar & schizofreni Svensk sjuksköterskeförening har tillsammans med berörda sektioner och nätverk svarat på remisser ställda av Sveriges Kommuner

 2. Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser för personer med schizofreni

  Ett ansvar för specialistsjuksköterskan med inriktning psykiatrisk vård En skrift för dig som arbetar med personer

 3. Remissvar Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp Schizofreni – fortsatt vård och stöd

  Vårdförloppet inleds när diagnos schizofreni och schizofreniliknande tillstånd är konstaterad sedan minst

 4. Hälsofrämjande omvårdnad vid psykisk ohälsa

  som antidepressiv medicinering. Även vid sömnsvårigheter, stress, ångest och schizofreni har fysisk aktivitet en positiv effekt på den psykiska hälsan. För mer information se Fysisk aktivitet. Matvanor Att äta sunt

 5. Omvårdnadsmagasinet nr 1 / 2015

  som är akut- eller svårt sjuka. Klicka här för att läsa hela ledare nr 1 / 2015 FORSKNING Misstro mot evidensbaserade riktlinjer vid schizofreni Varför är det så svårt att få vården att arbeta efter de senaste

  Svensk sjuksköterskeförening / Omvårdnadsmagasinet / Tidigare nummer / Omvårdnadsmagasinet nr 1 / 2015
  Senast ändrad: 2021-10-21 08.09 • Storlek: 30.2 kB
 6. Aktuellt

  tillgång till vaccin mot covid-19. 26 november 2021 | Nyheter Remissvar gällande bland annat vårdhygien, ögonsjukdomar & schizofreni Svensk sjuksköterskeförening har tillsammans med berörda sektioner

  Svensk sjuksköterskeförening / Nyheter och opinion / Aktuellt
  Senast ändrad: 2021-09-28 10.29 • Storlek: 151.5 kB
 7. Remisser

  vårdförlopp Schizofreni – fortsatt vård och stöd Remissvar Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp Schizofreni – fortsatt vård och stöd Vårdförloppet inleds när diagnos schizofreni och schizofreniliknande

  Svensk sjuksköterskeförening / Nyheter och opinion / Remisser
  Senast ändrad: 2020-11-02 10.21 • Storlek: 296.2 kB