Konferens

SSOS planerar att kunna hålla den årliga Smärtkonferensen fysiskt på CONVENDUM Fleminggatan 18 i Stockholm.

Här är det preliminära programmet (kommunicerats den 19/2):

Nationell Smärtkonferens Sveriges sjuksköterskor inom området smärta SSOS

Fredag 19 april 2024

CONVENDUM Fleminggatan 18


Moderatorer: Cecilia Haij & Carina Carlsson

08.30 – 08.50 Registrering och kaffe samt besök i utställning

08:50 – 09:00 Välkomna Ordförande har ordet

09:00 – 09:45 Pre och postoperativ smärtlindring - Kristel Hilarius - Anestesiläkare

09:45 – 10.15 Kaffe med besök i utställning

10:15 – 11:00 Personcentrerad smärtbehandling med stöd av ramverket

Fundamentals of Care - Therese Avallin Ssk

11:00 – 12:00 Årsmöte

12:00 – 13.00 Lunch + Kaffe med besök i utställning

13:00 – 14:00 Omhändertagande av patienter med smärta utifrån beteende medicinskt synsätt - Rikard Wicksell - Psykolog phD, psykolog

14:00 – 14:15 Årets sjuksköterska inom området smärta

14:15 – 15.45 Långvarig smärta - varför går det inte över?

Karsten Ahlbeck Öl - Smärtläkare

15:45 – 16:00 Summering & avslutning

 

Senast publicerad: